top of page
Tekstbegin

Wat is Co-Active Coaching?

Deze coaching methode heeft Laura Whitworth samen met Henry Kimsey-House en Phil Sandahl ontwikkeld en ze wordt inmiddels succesvol bij coaching voor zowel de zakelijke maar zeker ook de persoonlijke sector ingezet.

In de meest elementaire zin betekent Co-Active gewoon "samen in actie zijn". De essentie van deze methode is daarom ook, dat de coachee alles in huis heeft om zelf richting te geven aan leven en werk en zelf krachtige keuzes kan maken. De coach begeleidt hem hierbij en wijst hem op de 'blinde vlekken', die je soms zelf over het hoofd ziet.

 

Omdat je met behulp van de coach je eigen antwoorden vindt, kom je meer in je eigen kracht te staan en leer je, ook in de toekomst met je problemen te dealen. Hierbij spelen authenticiteit en verbondenheid met de coach een belangrijke rol.

 

 

Co-Active-Coaching beschreven vanuit de meesters zelf:

 

"Naarmate het tempo van ons leven sneller is geworden, handelen we steeds meer actiegericht en resultaatgericht. Het lijkt ons zinvol om af te zien van alle 'zachte' dingen (gewoon zijn) en in plaats daarvan gewoon te duwen om 'de klus te klaren' (doen).

Helaas voelen we ons hierdoor vaak alleen en zoeken naar betekenis en verbondenheid. We eindigen met wat we 'het hamsterwiel' van het leven kunnen noemen, terwijl we alleen in cirkels rondrennen, wanhopig proberen dingen voor elkaar te krijgen, alleen om onszelf terug te vinden waar we begonnen zijn. Daarom is het zo belangrijk om te beginnen met de "Co." -actie die voortkomt uit deze plaats van zijn en waar ontvankelijkheid een deel van uitmaakt, in plaats van losgekoppeld en gedreven door blijven rennen.

Om het leven als geheel te ervaren, moet actie gebaseerd zijn op 'zijn', in ons gevoel van verbondenheid met een groter geheel. Wanneer de 'Co' en de 'Active' samenkomen, worden de activiteiten van ons leven voedend en vervullend."

De bouwstenen van het Co-Active Coaching model voorzien in een sterke basisfilosofie van de effectiviteit van de mens door hun focus op compleetheid, creativiteit, aanwezigheid in het nu en transformatie te brengen.

Samen met de Co-Active Coach is de coachee in de juiste positie om zijn eigen vermogens op een manier aan te spreken, die openheid creëert, creativiteit uitlokt en een optimale gelegenheid voor 'neuroplasticiteit' biedt, wat samen leidt tot blijvende transformerende verandering.

De Co-Active uitgangspunten bieden vele manieren om uit een reactieve houding te komen en nieuwe mogelijkheden te vinden om in een positieve beweging te komen. De instrumenten van elk van de uitgangspunten kunnen worden verbonden met neurowetenschappelijk aangetoonde manieren om stress tegen te gaan, om de integratie van de linker en rechter hemisferen te bevorderen en neuroplasticiteit te vergroten.

 

 

Hieronder zie je de vier peilers, de vijf contexten van het Co-Active Coaching model:

  • Luisteren 

  • Intuitie 

  • Verdieping 

  • Self-Management 

  • Nieuwsgierigheid - Dancing in the moment 

 

en dit zijn de drie centrale doelen:

  • Focus op de gehele persoon 

  • Transformatie bewerkstelligen 

  • Elk mens is van nature creatief, vindingrijk en heel

 

 

 

Verder heeft recent onderzoek in de neurowetenschappen in toenemende mate bewijs geleverd dat de filosofie en de instrumenten van het Co-Active coaching model op een krachtige manier in lijn zijn met wat bekend is over de effectieve ontwikkeling van ons brein.

co-active coaching.png
bottom of page